Nieuws

formaldehyde2024Maart 2024
Formaldehyde is een zogenaamde exclusiestof in Biociden. Dat wil zeggen dat het alleen mag worden gebruikt als daar een groot maatschappelijk belang mee is gediend, er geen alternatieven zijn en gebruik veilig kan plaatsvinden. Dr. Kees Le Blansch en Renate Groot MSc brachten het huidig gebruik van, en de alternatieven voor formaldehyde als actieve stof in desinfectiemiddelen in kaart (via de Antea group). Ziehier.

 

REACH revisieFebruari 2023
In opdracht van het ministerie van IenW zijn de overwegingen, argumenten en standpunten van diverse Nederlandse partijen bij de voorgenomen REACH revisie geinventariseerd. Uitvoerder was dr. Kees Le Blansch (via de Antea group). Lees meer.

 

cogemrappDecember 2022
Het onderzoek 'De veerkracht van het biotechnologiebeleid' is uitgevoerd in opdracht van de Cogem door een consortium onder leiding van Bureau KLB. Het onderzoek was gericht op het besluit van de EU om een deel van de vergunningprocedures voor onderzoek naar coronavaccins en geneesmiddelen op te schorten. Het onderzoek concludeert dat zowel bij de rechtmatigheid als bij de doelmatigheid en effectiviteit hiervan nogal wat kantekeningen te plaatsen zijn. Op grond hiervan beveelt de Cogem aan om, met het oog op mogelijke toekomstige pandemieen, binnen de EU afspraken te maken over vergunningprocedures die de lessen hieruit ter harte nemen. Lees verder.

MNplaatDecember 2022
Op de bijeenkomst Duurzaam Stoffenbeleid van Mengend Nederland leidde dagvoorzitter Kees Le Blansch de aanwezigen door het inhoudelijke en uiteenlopende programma over de veranderingen in het toekomstige stoffenbeleid. Lees meer.

 

kaft ER BiocJuli 2022
In opdracht van het het ministerie van IenW voerde Bureau KLB een verkenning uit bij in totaal meer dan honderd vertegenwoordigers van marktpartijen en overheidspartijen, naar de knelpunten die zij ervaren rondom het biocidenbeleid en naar de oplossingsrichtingen die zij daarvoor zien. De opbrengsten zijn opgeschreven in drie rapporten, die in juli 2022 door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Ziehier.

Plaatje AT magazineSeptember 2021
Bureau KLB evalueerde voor ArboTechniek het project 'Veilig en gezond gedrag in de installatiesector'. De mooie uitkomst van de evaluatie was voor de opdrachtgever reden het project en het onderzoek in een onlinemagazine in het zonnetje te zetten. Klik hier.

RB casesMei 2021
Om zicht te bieden op hoe vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en basisnet spoor lokaal uitwerken, en op hoe gemeenten daarmee (kunnen) omgaan, deden Bureau KLB en de Proeffabriek casestudies in Eindhoven, Moerdijk en Venlo. Het rapport 'Basisnet spoor in lokaal perspectief' beschrijft de resultaten. Ziehier.


APic fnv oz 2021pril 2021
Hoe veilig en gezond is werk in Nederland volgens werkenden zelf? Voor de FNV vroeg Bureau KLB dit aan ruim 5500 werkenden. De resultaten worden gepresenteerd tegen de achtergrond van wat bekend is uit ander onderzoek en gelardeerd met interviews met enige respondenten. Ziehier.

 

RIVM siteAugustus 2019
Op welke wijze beheersen buurlidstaten de industriele emissies naar de lucht en lozingen naar het water? Het Bureau KLB-rapport 'Control of industrial discharges and emissions' beschrijft het antwoord op deze vraag voor Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Belgie (Vlaanderen en Wallonie) en Nederland. Klik hier voor het rapport.

 

subs kaft kleinJuni 2019
Wat valt er te leren van de ervaringen met substitutie van gevaarlijke stoffen als voorbeeld van 'Safe by Design'? (initiatieven gericht op het preventief, 'aan de voorkant van de keten' veiliger maken van producten). Bureau KLB schreef er een rapport over. Lees meer