Nieuws

ADSM BiotechDecember 2017
Op 7 november 2017 vond een brede discussiebijeenkomst plaats in het NEMO Science Museum Amsterdam. Rond de honderd deelnemers, geïnteresseerd in of betrokken bij biotechnologie, kwamen bijeen om te bespreken hoe zij daadwerkelijk met toekomstbestendig biotechnologiebeleid aan de slag zouden gaan. Bureau KLB vervaardigde het verslag van de bijeenkomst (klik hier).
Klik hier voor meer informatie.

 

recinvvplJuli 2017
Waarom zijn in de loop der tijd een aantal beroepsmatige handelingen vrijgesteld van asbestinventarisatieverplichtingen en wat was daarvan de onderbouwing? Bureau KLB voerde een reconstructie uit in opdracht van het ministerie SZW. Nu online.

 

Afbeelding zzs rapApril 2017

Bureau KLB en Ameco hebben nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. Lees meer.

 

front rapp IGZ COSMApril 2017
De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceren het Toezichtskader voor Schoonheidssalons, gebaseerd op onderzoek van Bureau KLB. Lees meer.

 

Februari 2017
nano matrixHandreiking 'Veilig werken met nanomaterialen en -producten' (VNO-NCW en FNV) bijgesteld vanwege de door IVAM en Bureau KLB uitgevoerde pilot 'Blootstellingsregistratie nano', en nu gepubliceerd op Arboportaal. Lees meer.

 

Januari 2017
StMelSructuurvisie voor de Ondergrond gereed met akkoord Tweede Kamer. Minister dankt burgerpanel. "Burgerpanel heeft voorbeeldwerking voor andere projecten binnen ministerie en andere overheden." Burgers geven dikke acht voor begeleiding door Bureau KLB en Ministerie van Verhalen. Lees meer.

 

5xbeterDecember 2016
“Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving.” Dat was tien jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB. Lees meer.