Nieuws

AWT plaatjeJuni 2018
Het Bureau KLB rapport over duurzame verwerking van asbestafval 'On the Lookout for practicable sustainable Options for Asbestos Treatment' is aan de Tweede Kamer verzonden. Klik hier.

BOMV plaatje

Juni 2018
'Bewust Omgaan met Veiligheid' (BOV) is de moderne, zeer uitgewerkte opvolger van het bekende 'Nuchter omgaan met risico's'. Medio 2018 is de ontwikkeling hiervan voltooid. Bureau KLB ondersteunde diverse onderdelen van het programma en schreef onder meer mee aan het 'Beleidsgerei'. Voor de brief aan de beide Kamers en het eindrapport, klik hier.
Voor diverse BOV katernen en het 'Beleidsgerei', klik hier.

 

Logo 7SEMei 2018 
Een prachtig Rotterdams verduurzamingsinitiatief: 7 Square Endeavour. Hand in hand voor een klimaatneutraal, gezond en levendig Schouwburgplein. En daarna doorpakken op alle pleinen van de rest van de wereld, want aan ambities geen gebrek. Bureau KLB mocht er een boekje over schrijven. Ziehier het resultaat.

En o ja: voor alle pleinen van de rest van de wereld: Ziehier meteen ook in het Engels!

 

Logo II MensWerkApril 2018
II Mens en Werk is een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de instal­latie- en isolatiebranches. Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches behoefte hebben, heeft II Mens en Werk Bureau KLB een vragenlijstonderzoek laten uitvoeren. Klik hier voor een presentatie van de resultaten. En klik hier voor de nieuwsbrief van II Mens en Werk over het onderzoek en met een link naar de samenvatting.

 

ADSM BiotechDecember 2017
Op 7 november 2017 vond een brede discussiebijeenkomst plaats in het NEMO Science Museum Amsterdam. Rond de honderd deelnemers, ge√Įnteresseerd in of betrokken bij biotechnologie, kwamen bijeen om te bespreken hoe zij daadwerkelijk met toekomstbestendig biotechnologiebeleid aan de slag zouden gaan. Bureau KLB vervaardigde het verslag van de bijeenkomst (klik hier).
Klik hier voor meer informatie.

 

recinvvplJuli 2017
Waarom zijn in de loop der tijd een aantal beroepsmatige handelingen vrijgesteld van asbestinventarisatieverplichtingen en wat was daarvan de onderbouwing? Bureau KLB voerde een reconstructie uit in opdracht van het ministerie SZW. Nu online.

 

Afbeelding zzs rapApril 2017
Bureau KLB en Ameco hebben nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. Lees meer.