Arbeidsverhoudingen en -omstandigheden

Voor een gedragen aanpak van arbeidsomstandigheden is een uitgebalanceerd proces met betrokkenheid van de juiste partijen noodzakelijk. Wij zijn in staat zo’n proces gedegen op te zetten en met gevoel voor verhoudingen de rol van procesbegeleider op ons te nemen. Ook kunnen we met een meer afstandelijke en kritische blik proces en resultaten bezien – bijvoorbeeld in de rol van evaluator of procesadviseur. Hierbij bogen we op een rijke ervaring met projecten op zowel departementaal-, sector- als brancheniveau.

Blootstellingsregistratie Nano

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het werd ondersteund door IVAM en Bureau KLB.

nano matrix

Lees meer

Schoonmaak

De schoonmaaksector zorgt voor een schone werk- en leefomgeving en vervult vele andere maatschappelijke functies. Tegelijk is werk in de schoonmaak soms onzichtbaar, ondergewaardeerd en sluitpost van (krimpende) begrotingen. In opdracht van brancheorganisatie OSB brengt Bureau KLB de waarde van dit werk in beeld.

Lees meer

Evaluatie EU Arbostrategie 2007-2012

Bureau KLB was Nederlandse rapporteur voor de evaluatie van de Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012 (opdrachtgever: Europese Commissie).

Klik hier voor het persbericht bij verschijnen van het eindrapport (met link naar de rapportage).

Evaluatie 5xbeter

“Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving.” Dat was tien jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB. Lees meer.

5xbeter

Behoeftenonderzoek Arbeidsomstandigheden installatie- en isolatiebranches


Logo II MensWerk 

II Mens en Werk is een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de instal­latie- en isolatiebranches. II Mens en Werk biedt instrumenten voor veilige werkomstan­digheden. Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches  behoefte hebben, heeft Bureau KLB een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Klik hier voor een presentatie van de resultaten. En klik hier voor de nieuwsbrief van II Mens en Werk over het onderzoek en met een link naar de samenvatting.  

Onderzoek ondersteuningsbehoefte arbeidsomstandigheden tankstations en wasbedrijven

 SFTW Logo FINAL RGB 002

In het Sociaal Fonds (SFTW) en het O&O Fonds (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om instrumenten te bieden voor gezonde veilige werkomstandigheden. Bijvoorbeeld de branche RI&E, de Arbocatalogus, via het branchepaspoort en de website 'Dat geeft energie.nl'.

Om te weten aan welke ondersteuning werkgevers en medewerkers in de branche verder behoefte hebben, is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het verslag van dit onderzoek is hier te vinden.

Dit verslag geeft inzicht in:
• De ervaren arbeidsrisico’s van werknemers en werkgevers
• Hun eigen formulering van de ondersteuningsbehoeften
• De kennis van en waardering voor al beschikbare hulpmiddelen arbo
• Kennis, context en gedrag van veilig en gezond werken
• Gewenste (typen) hulpmiddelen

Klik hier voor het eindrapport.

FNV Arbo onderzoek

 
FNV LOGO FLASH  


Hoe gezond en veilig is jouw werk? Doet jouw werkgever wat moet en wat nodig is om je gezondheid en veiligheid te beschermen? Voor welke verbeteringen moet de FNV zich vooral sterk maken?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, laat de FNV een groot Arbo onderzoek uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen op welke arbo speerpunten de FNV zich de komende tijd gaat richten. Het is dus belangrijk dat veel mensen uit verschillende sectoren de vragenlijst invullen. 

  • De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die in dienstverband of als zelfstandige werkt.
  • De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 4 oktober 2020.
  • Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Privacy
Het onderzoek (uitgevoerd door Bureau KLB) is anoniem. Contactgegevens hebben we alleen nodig als je meer informatie wilt ontvangen of wilt meewerken aan een vervolginterview. Na afloop van dit onderzoek verwijderen we je gegevens.

Heb je vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de vragenlijst? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer weten over gezond en veilig werken?
Op fnv.nl/veiligwerken vind je informatie, de FNV Sneltest Werkdruk, checks en handige apps die je helpen om gezond en veilig te kunnen werken.