Over Bureau KLB

Betrokken beleidsbewegers

Bureau KLB levert een betrokken bijdrage aan het oplossen van complexe vraagstukken in het publieke domein. We bieden een breed repertoire aan beleidsonderzoek, beleidsadvies, procesondersteuning en combinaties daarvan. 
Onze bestuurskundige insteek zorgt ervoor dat we op diverse themavelden maatwerk kunnen leveren. Onze opdrachtgevers bestaan vooral uit (semi-) publieke organisaties en georganiseerde belangenvertegenwoordigers. Bureau KLB heeft de flexibiliteit en slagvaardigheid van een functioneel kleinschalige organisatie. 
Medewerkers van Bureau KLB werken in wisselende teams en als dat nodig is met netwerkpartners aan projecten, in de rol van projectleider, senior-onderzoeker, secretaris of facilitator.


Samenwerkingspartners

Bureau KLB werkt regelmatig samen met Bureau Westra, Ministerie van Verhalen, IVAM, Futuron, Sirene ontwerpers, Trajectplus.

          futuron-logo       sirene-logoMVVlogo     logo TrajectPlus hrDuurzaamheid

Bureau KLB is een kleiner en informeel onderzoek- en adviesbureau. We zijn dit deels vanuit de overtuiging dat geformaliseerd en gestandaardiseerd beleid (kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, en ook milieubeleid) niet noodzakelijk beter, en soms zelfs nadrukkelijk slechter is dan doorleefde inspanningen om optimale productkwaliteit, goede arbeidsomstandigheden en –voorwaar­den, en minimale milieubelasting te realiseren. Wij hebben dan ook geen gecertificeerd milieuzorgsysteem, maar kiezen in ons energie- en papierverbruik, evenals in onze keuze voor vervoer, wel systematisch voor het minst belastende alternatief.


Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers bestaan vooral uit (semi-) publieke organisaties en georganiseerde belangenvertegenwoordigers.

Lees meer