onderzoek advies proces

Bureau KLB helpt overheden en georganiseerde belangenvertegenwoordigers met onderzoek, advies en procesbegeleiding. Onze klanten komen naar ons toe met ingewikkelde vraagstukken. Daarom vinden we inhoud en proces even belangrijk. Weten waarover je het hebt en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze manier van werken is gedegen, open en creatief.

Nieuws

SvdGOktober 2018
Van maart tot en met oktober 2018 wisselden maatschappelijke partijen van gedachten over wenselijke bouwstenen voor modernisering van het biotechnologiebeleid. Bureau KLB verzorgde de procesbegeleiding. Klik hier voor het eindrapport.
Lees meer.

 

AWT plaatjeJuni 2018
Het Bureau KLB rapport over duurzame verwerking van asbestafval 'On the Lookout for practicable sustainable Options for Asbestos Treatment' is aan de Tweede Kamer verzonden. Klik hier.

BOMV plaatje

Juni 2018
'Bewust Omgaan met Veiligheid' (BOV) is de moderne, zeer uitgewerkte opvolger van het bekende 'Nuchter omgaan met risico's'. Medio 2018 is de ontwikkeling hiervan voltooid. Bureau KLB ondersteunde diverse onderdelen van het programma en schreef onder meer mee aan het 'Beleidsgerei'. Voor de brief aan de beide Kamers en het eindrapport, klik hier.
Voor diverse BOV katernen en het 'Beleidsgerei', klik hier.

 

Logo 7SEMei 2018 
Een prachtig Rotterdams verduurzamingsinitiatief: 7 Square Endeavour. Hand in hand voor een klimaatneutraal, gezond en levendig Schouwburgplein. En daarna doorpakken op alle pleinen van de rest van de wereld, want aan ambities geen gebrek. Bureau KLB mocht er een boekje over schrijven. Ziehier het resultaat.

En o ja: voor alle pleinen van de rest van de wereld: Ziehier meteen ook in het Engels!

 

Logo II MensWerkApril 2018
II Mens en Werk is een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de instalĀ­latie- en isolatiebranches. Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches behoefte hebben, heeft II Mens en Werk Bureau KLB een vragenlijstonderzoek laten uitvoeren. Klik hier voor een presentatie van de resultaten. En klik hier voor de nieuwsbrief van II Mens en Werk over het onderzoek en met een link naar de samenvatting.

 

recinvvplJuli 2017

Waarom zijn in de loop der tijd een aantal beroepsmatige handelingen vrijgesteld van asbestinventarisatieverplichtingen en wat was daarvan de onderbouwing? Bureau KLB voerde een reconstructie uit in opdracht van het ministerie SZW. Nu online.

 

Afbeelding zzs rapApril 2017
Bureau KLB en Ameco hebben nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. Lees meer.

Lopende projecten

 • NL rapporteur Impact Assessment aangescherpte OEL's (OEL 4 study)
  (i.o.v. Europese Commissie, projectleider COWI Denemarken)

 • Emission and discharge control in BE and DE
  (i.o.v. RIVM)

 • Evaluatie Bureau REACH
  (i.o.v. Bureau REACH)

 • Peiling bovenregionale samenwerking boomkwekers
  (i.o.v. gemeente Alphen aan den Rijn)

 • Behoeftenonderzoek arbeidsomstandigheden tankstations en wasbedrijven
  (i.o.v. OOTW)

 • 'Leren van Integrale Risicoafweging' (LIRA)
  (i.o.v. RIVM)

 • Verkenningen Safe by Design
  (i.o.v. RIVM)

 • De waarde(n) van de NVZ
  (i.o.v. NVZ | Schoon, hygienisch, duurzaam)

 • Procesbegeleiding Stakeholderoverleg Modernisering Biotechnologiebeleid
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Business case PACEM (model voor geagreggeerde blootstellingschatting)
  (i.o.v. RIVM)

 • Secretariaat Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
  (i.o.v. bestuur Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland)