onderzoek advies proces

Bureau KLB helpt overheden, kennisinstellingen en georganiseerde belangenvertegenwoordigers met onderzoek, advies en procesbegeleiding. Onze klanten komen naar ons toe met ingewikkelde vraagstukken. Daarom vinden we inhoud en proces even belangrijk. Weten waarover je het hebt en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze manier van werken is gedegen, open en creatief.

Nieuws

RIVM siteAugustus 2019
Op welke wijze beheersen buurlidstaten de industriele emissies naar de lucht en lozingen naar het water? Het Bureau KLB-rapport 'Control of industrial discharges and emissions' beschrijft het antwoord op deze vraag voor Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Belgie (Vlaanderen en Wallonie) en Nederland. Lees meer over emission control op de RIVM website. Klik hier voor het rapport.

 

subs kaft kleinJuni 2019
Wat valt er te leren van de ervaringen met substitutie van gevaarlijke stoffen als voorbeeld van 'Safe by Design'? (initiatieven gericht op het preventief, 'aan de voorkant van de keten' veiliger maken van producten). Bureau KLB schreef er een rapport over. Lees meer

 

SFTW Logo FINAL RGB 002Januari 2019
Aan welke hulpmiddelen hebben werkgevers en medewerkers van tankstations en wasbedrijven behoefte om gezond en veilig werken te bevorderen? Bureau KLB onderzocht dit in opdracht van het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven (SFTW).
Lees meer

 

SvdGOktober 2018
Van maart tot en met oktober 2018 wisselden maatschappelijke partijen van gedachten over wenselijke bouwstenen voor modernisering van het biotechnologiebeleid. Bureau KLB verzorgde de procesbegeleiding. Klik hier voor het eindrapport.
Lees meer.

 

AWT plaatjeJuni 2018
Het Bureau KLB rapport over duurzame verwerking van asbestafval 'On the Lookout for practicable sustainable Options for Asbestos Treatment' is aan de Tweede Kamer verzonden. Klik hier.

BOMV plaatje

Juni 2018
'Bewust Omgaan met Veiligheid' (BOV) is de moderne, zeer uitgewerkte opvolger van het bekende 'Nuchter omgaan met risico's'. Medio 2018 is de ontwikkeling hiervan voltooid. Bureau KLB ondersteunde diverse onderdelen van het programma en schreef onder meer mee aan het 'Beleidsgerei'. Voor de brief aan de beide Kamers en het eindrapport, klik hier.
Voor diverse BOV katernen en het 'Beleidsgerei', klik hier.

 

Logo 7SEMei 2018 
Een prachtig Rotterdams verduurzamingsinitiatief: 7 Square Endeavour. Hand in hand voor een klimaatneutraal, gezond en levendig Schouwburgplein. En daarna doorpakken op alle pleinen van de rest van de wereld, want aan ambities geen gebrek. Bureau KLB mocht er een boekje over schrijven. Ziehier het resultaat.

En o ja: voor alle pleinen van de rest van de wereld: Ziehier meteen ook in het Engels!

 

Logo II MensWerkApril 2018
II Mens en Werk is een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de instalĀ­latie- en isolatiebranches. Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches behoefte hebben, heeft II Mens en Werk Bureau KLB een vragenlijstonderzoek laten uitvoeren. Klik hier voor een presentatie van de resultaten. En klik hier voor de nieuwsbrief van II Mens en Werk over het onderzoek en met een link naar de samenvatting.

Lopende projecten

 • Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen biocidenbeleid bij marktpartijen
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • Ondersteuning Robuust Basisnet
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • NL partner bij onderzoek i.o.v. Europese Commissie naar bescherming van werknemers tegen gevaarlijke gesneesmiddelen, i.h.b. cytostatica
  (i.o.v. COWI, DK)

 • Ondersteuning strategische herorientatie OOM 2020
  (i.o.v. OOM)

 • Onafhankelijk voorzitterschap klankbordgroepen blootstellingsonderzoek asbestdaken Fase 2
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • FNV Arbo onderzoek 2020
  (i.o.v. FNV)

 • Begeleiding stakeholderbijeenkomsten Asbestketen
  (i.o.v. ministerie SZW)

 • NANORIGO
  (i.o.v. Europese Commissie, Horizon 2020 NMBP13)

 • Secretariaat Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
  (i.o.v. bestuur Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland)