onderzoek advies proces

Bureau KLB helpt overheden en georganiseerde belangenvertegenwoordigers met onderzoek, advies en procesbegeleiding. Onze klanten komen naar ons toe met ingewikkelde vraagstukken. Daarom vinden we inhoud en proces even belangrijk. Weten waarover je het hebt en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze manier van werken is gedegen, open en creatief.

Nieuws

SH TrendanalyseDecember 2016
Staatsecretaris van IenM stuurt beleidsstandpunt biotechnologie naar Tweede Kamer, met rapport Stakeholderconsultatie van Bureau KLB. Lees meer.

 

formaldehydeplaatjeMei 2016
Rapport 'Verkenning van de toepassing van biociden met formaldehyde (-releasers); alternatieven beschikbaar in betrokken sectoren?'. Download hier.

 

December 2015
EssDVA2015ay 'Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015' naar Tweede Kamer. "Tot stand gekomen met de gewaardeerde inbreng van Bureau KLB'.

 

OO1617December 2015
'Actieplan Open Overheid 2016-2017' naar Tweede Kamer. Mede op basis van advies burgerpanel.

 

MicplastDecember 2015
Bureau KLB faciliteert IenM en OSPAR conferentie 'Closing the plastic value chain: measures for reducing microplastic emissions'.

 

Oktober 2015Ondertekening20Gouweleeuw
Kennisdag en ondertekening Intentieverklaring voor ontwikkeling Schiedams Havengebied.
Facilitatie/dagvoorzitterschap door Bureau KLB. Lees meer.

 

Juli 20BPOO15
Advies Burgerpanel Actieplan Open Overheid 2016-2017: 'Eerst zien, dan geloven!'

 

 

Column TAJuni 2015
Column Kees Le Blansch in Nieuwsbrief Biociden: "Behandelde Voorwerpen - verwarring alom". 

 

Lopende projecten

 • Verkenning  'Gezondheidswinst  onder de (wettelijke) norm'
  (i.o.v. Ministerie IenM)

 • Landenstudie 'Nationaal zorgstoffenbeleid' (BE, DE, DK, FR, SE, NL)
  (i.o.v. RIVM; i.s.m. Ameco)

 • Inventarisatie Schoonheidssalons
  (i.o.v. Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en NVWA)
   
 • Ondersteuning Kenniscentrum Asbest i.o.
  (i.o.v. RIVM)

 • Secretariaat Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
  (i.o.v. bestuur Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland)

 • Begeleiding reflectie op leerpunten en samenwerking in het programma 'Slimme en Gezonde Stad'
  (i.o.v. Ministerie IenM)

 • Ondersteuning netwerksturing programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'
  (i.o.v. ministerie IenM)

 • Burgerpanel bij Structuurvisie Ondergrond
  (i.o.v. Ministerie IenM)