onderzoek advies proces

Bureau KLB helpt overheden en georganiseerde belangenvertegenwoordigers met onderzoek, advies en procesbegeleiding. Onze klanten komen naar ons toe met ingewikkelde vraagstukken. Daarom vinden we inhoud en proces even belangrijk. Weten waarover je het hebt en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze manier van werken is gedegen, open en creatief.

Nieuws

Afbeelding zzs rapApril 2017
Bureau KLB en Ameco hebben nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. Lees meer.

 

front rapp IGZ COSMApril 2017
De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceren het Toezichtskader voor Schoonheidssalons, gebaseerd op onderzoek van Bureau KLB. Lees meer.

 

Februari 2017
nano matrixHandreiking 'Veilig werken met nanomaterialen en -producten' (VNO-NCW en FNV) bijgesteld vanwege de door IVAM en Bureau KLB uitgevoerde pilot 'Blootstellingsregistratie nano', en nu gepubliceerd op Arboportaal. Lees meer.

 

Januari 2017
StMelSructuurvisie voor de Ondergrond gereed met akkoord Tweede Kamer. Minister dankt burgerpanel. "Burgerpanel heeft voorbeeldwerking voor andere projecten binnen ministerie en andere overheden." Burgers geven dikke acht voor begeleiding door Bureau KLB en Ministerie van Verhalen. Lees meer.

 

5xbeterDecember 2016
“Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving.” Dat was tien jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB. Lees meer.

 

SH TrendanalyseDecember 2016
Staatsecretaris van IenM stuurt beleidsstandpunt biotechnologie naar Tweede Kamer, met rapport Stakeholderconsultatie van Bureau KLB. Lees meer.

 

formaldehydeplaatjeMei 2016
Rapport 'Verkenning van de toepassing van biociden met formaldehyde (-releasers); alternatieven beschikbaar in betrokken sectoren?'. Download hier.

 

December 2015
EssDVA2015ay 'Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015' naar Tweede Kamer. "Tot stand gekomen met de gewaardeerde inbreng van Bureau KLB'.

 

OO1617December 2015
'Actieplan Open Overheid 2016-2017' naar Tweede Kamer. Mede op basis van advies burgerpanel.

 

Lopende projecten

 • Begeleiding visievormingstraject Taakveld Vervoer Gevaarlijke Stoffen
  (i.o.v. Ministerie IenM)

 • Ondersteuning dialoog: 'formaldehyde als PT22 conserveermiddel'
  (i.o.v. Kennisnetwerk Biociden)

 • Verkenning  'Gezondheidswinst  onder de (wettelijke) norm'
  (i.o.v. Ministerie IenM)

 • Ondersteuning Kenniscentrum Asbest i.o.
  (i.o.v. RIVM)

 • Secretariaat Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
  (i.o.v. bestuur Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland)

 • Ondersteuning netwerksturing programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'
  (i.o.v. ministerie IenM)