Stoffen en risicobeleid

Bureau KLB kent de wereld van chemische stoffen, nanotechologie en biotechnologie. We denken mee met wetgeving en beleid voor verantwoorde omgang met de soms onzekere  risico's hiervan voor mens (consument, werknemer, omwonende) en milieu. We weten de weg in de gespecialiseerde technisch/wetenschappelijke wereld waar deze technologieen worden ontwikkeld en toegepast, en verbinden deze met bestuur, beleid en de dagelijkse gang van zaken in economie en maatschappij.

Bestrijdingsmiddelen

Over gewasbeschermingsmiddelen en biociden is veel te doen: (nieuwe) aanwijzingen voor milieuschade, nieuwe regelgeving, politieke discussie en (daardoor) noodzaak tot kennisdeling en ketencommunicatie.

Bureau KLB onderzocht biocidenverkoop 'over de toonbank' en met een eventuele kassacheck, verkende de benodigde communicatie over 'Behandelde voorwerpen', en ondersteunde het Kennisnetwerk Biociden.

Lees meer

GGO

Bureau KLB evalueerde de gang van zaken bij onderzoeksprogramma ERGO: Ecologie rond gemodificeerde organismen (2006-2012).

Lees meer

Biotechnologie

De stand van de gedachtewisseling over modernisering van het biotechnologiebeleid

Van maart tot en met oktober 2018 vond een gedachtewisseling plaats tussen betrokken maatschappelijke partijen over wenselijke bouwstenen voor modernisering van het biotechnologiebeleid. Bureau KLB verzorgde de procesbegeleiding. Klik hier voor het eindrapport, getiteld 'De stand van de gedachtewisseling'.

SvdG

 

Aan de slag met toekomstbestendig biotechnologiebeleid

Op 7 november 2017 vond een brede discussiebijeenkomst plaats in het NEMO Science Museum Amsterdam. Rond de honderd deelnemers, geïnteresseerd in of betrokken bij biotechnologie, kwamen  bijeen om te bespreken hoe zij daadwerkelijk met  toekomstbestendig biotechnologiebeleid aan de slag zouden gaan. Bureau KLB vervaardigde het verslag van de bijeenkomst. 
Voor het verslag: klik hier

ADSM Biotech

 

Stakeholderbijeenkomsten zomer 2017
'Naar toekomstbestendig biotechnologiebeleid': onder die noemer wisselden ruim honderd betrokkenen bij biotechnologie met elkaar en de Rijksoverheid van gedachten. Bureau KLB rapporteerde de uitkomsten. Klik hier voor rapport.

SH Biotech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholderconsultatie Trendanalyse Biotechnologie 2016

SH Trendanalyse

Bureau KLB voerde een stakeholderconsultatie uit naar aanleiding van het verschijnen van de Trendanalyse Biotechnologie 2016; ‘Regelgeving ontregeld’ van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad (met medewerking van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). 

Lees meer

Toezicht schoonheidssalons

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceren het Toezichtskader voor Schoonheidssalons, gebaseerd op onderzoek van Bureau KLB.

Lees meer

Nationaal zorgstoffenbeleid

Bureau KLB en Ameco hebben nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. De zes lidstaten zijn: Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM en het RIVM.

Klik hier voor rapport.

Bureau KLB and Ameco have carried out study on national policies on substances of concern in six selected EU Member States, with an eye on improved insight, exchange and possible future cooperation. The six EU Member States are: iBelgium, Denmark, France, Germany, Sweden, the Netherlands. The study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment and the RIVM.

Click here for report.

Afbeelding zzs rap

Nano

Bureau KLB evalueerde het risicobeleid voor nanotechnologie, in opdracht van het ministerie van IenM. Ziehier de brief waarmee het eindrapport aan de Tweede Kamer is verzonden.

Samen met IVAM voerde Bureau KLB de Pilot Blootstellingsregistratie Nano uit (i.o.v. FNV en VNO-NCW). Lees meer.

Bureau KLB (Pieter van Broekhuizen) voerde een studie uit naar de bruikbaarheid van voorlopige nanoreferentiewaarden voor blootstelling aan in processen gevormde nanodeeltjes en de nanofractie van conventionele grondstoffen, in opdracht van het RIVM. Lees de samenvatting van het rapport: 'Applicability of provisional NRVs to PGNPs and FCNPs.'
Voor het rapport: klik hier.

Omgevingsrisico's en onzekerheden

"Omgaan met omgevingsrisico’s en onzekerheden; hoe doen we dat samen?" Dat is de titel van een essaybundel van de Raadsgroep Signalering (o.l.v. Dr. Alex Brenninkmeyer) die verschenen is met medewerking van Bureau KLB.

Lees meer