Lopende projecten

 • Safe and sustainable by design in het MKB
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Impact assessment houtconserveringmiddelen (PT8)
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Onderzoek gebruik en alternatieven formaldehyde (PT2 en PT3)
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Begeleiding opstellen Implementatieplan Versterking Beleidsuitvoering Bioveiligheid IG
  (i.o.v. Ministerie IenW)

 • Voorzitterschap Implementatiewerkgroep aanpassing asbestregelgeving
  (i.o.v. Ministerie SZW)

 • Nationaal rapporteur Impactstudie OEL6
  (i.o.v. Europese Commissie)

 • Ontwikkeling brancheregistratiesysteem ongevallen
  (i.o.v. Techniek Nederland)