Lopende projecten

 • Verkenning beleidsontwikkeling biociden
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • Evaluatie 'Veilig en gezond gedrag in de installatiesector' 
  (i.o.v. Arbotechniek)

 • NL expert bij OEL4 onderzoek (asbest, diisocyanaten, lood) voor Europese Commissie
  (i.o.v. COWI, DK)
 • Ondersteuning strategische herorientatie OOM 2020
  (i.o.v. OOM)

 • Begeleiding stakeholderbijeenkomsten Asbestketen
  (i.o.v. ministerie SZW)

 • NANORIGO
  (i.o.v. Europese Commissie, Horizon 2020 NMBP13)