Lopende projecten

 • Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen biocidenbeleid bij marktpartijen
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • Ondersteuning Robuust Basisnet
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • NL partner bij onderzoek i.o.v. Europese Commissie naar bescherming van werknemers tegen gevaarlijke gesneesmiddelen, i.h.b. cytostatica
  (i.o.v. COWI, DK)

 • Ondersteuning strategische herorientatie OOM 2020
  (i.o.v. OOM)

 • Onafhankelijk voorzitterschap klankbordgroepen blootstellingsonderzoek asbestdaken Fase 2
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • FNV Arbo onderzoek 2020
  (i.o.v. FNV)

 • Begeleiding stakeholderbijeenkomsten Asbestketen
  (i.o.v. ministerie SZW)

 • NANORIGO
  (i.o.v. Europese Commissie, Horizon 2020 NMBP13)

 • Secretariaat Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
  (i.o.v. bestuur Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland)