Lopende projecten

 • Inventarisatie reacties aanpassingen REACH
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • Organisatie bijeenkomst consumentenveiligheid Lithium-Ion batterijen
  (i.o.v. BuRO NVWA)

 • Ontwikkeling brancheregistratiesysteem ongevallen
  (i.o.v. Techniek Nederland)

 • Advisering organisatiestructuur rondom testen en beoordelen van materialen en chemicalien in aanraking met drinkwater
  (i.o.v. ministerie IenW)

 • Onderzoek 'De veerkracht van het biotechnologiebeleid'
  (i.o.v. COGEM)

 • Secretaris/projectleider Pro-Fonds
  (i.o.v. Techniek Nederland/TNV)

 • Procesbegeleiding implementatie gewijzigde asbestregelgeving
  (i.o.v. ministerie SZW)

 • Verkenning potentie Kunstmatige Intelligentie (AI) voor Risicobeoordeling Stoffen
  (i.o.v. RIVM)

 • NANORIGO
  (i.o.v. Europese Commissie, Horizon 2020 NMBP13)