Schoonmaak

De schoonmaaksector zorgt voor een schone werk- en leefomgeving en vervult vele andere maatschappelijke functies. Tegelijk is werk in de schoonmaak soms onzichtbaar, ondergewaardeerd en sluitpost van (krimpende) begrotingen. In opdracht van brancheorganisatie OSB brengt Bureau KLB de waarde van dit werk in beeld.

Wat doet schoonmaak
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er dagelijks zo’n 180.000 mensen voor schoonmaakonderhoud op stap zijn. Maar wat zou er gebeuren als er niet wordt schoongemaakt? Bureau KLB onderzocht in opdracht van OSB het maatschappelijk belang van de professionele schoonmaak. We bekeken dit vanuit de werkplek (de schoongemaakte werkplek en de schoonmaak als werkplek) en vanuit de samenleving (de schone samenleving en schoonmaken als bedrijvigheid). De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens het jaarcongres van OSB en gepubliceerd in het boekje ‘Wat doet schoonmaak’.
Wat-doet-schoonmaak-150x150
Voor een verslag van het jaarcongres, klik hier.
Het boekje is te bestellen bij OSB: klik hier.

Schoonmaak in beeld
Een door Bureau KLB geschreven brochure met feiten en cijfers over het belang van de schoonmaakbranche, verscheen in 2013.

Cover-branche-brochure-voor-site-212x300

Bij deze branchebrochure is ook een aantal films vervaardigd. Aan een deel daarvan werkte Bureau KLB mee. Zie hieronder voor een voorbeeld.
(Via de knop 'afspeellijst' (mouseover de film) zijn alle films te zien).


Kwaliteit in schoonmaakaanbestedingen
De afgelopen jaren was in de schoonmaak sprake van verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Om deze doorgeschoten marktwerking tegen te gaan is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opgesteld. Deze is gericht op een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche.

OSB heeft Bureau KLB twee jaar op rij onderzoek laten doen naar de manier waarop opdrachtgevers in openbare aanbestedingen hun vraag specificeren. Dit om zicht te krijgen op de criteria die zij hanteren en hoe die zich verhouden tot de richtlijnen uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Bureau KLB heeft daarvoor alle openbare schoonmaakaanbestedingen uit 2011 resp. 2012 in kaart gebracht en in beide jaren een steekproef van vijftig in detail bestudeerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de trend gekeerd lijkt te zijn. Er wordt niet meer op laagste prijs aanbesteed. De looptijd van schoonmaakcontracten neemt toe. Daarnaast worden openbare aanbestedingen minder eisend en bestraffend van karakter, en meer vragend en belonend. Dit alles leidt tot de conclusie dat openbare aanbestedingen meer en meer ruimte bieden aan schoonmaakbedrijven om zich met hun vakmanschap en professionaliteit op de markt te onderscheiden.

Voor het onderzoek uit 2011 klik hier.
Voor het onderzoek uit 2012 klik hier.