Evaluatie EU Arbostrategie 2007-2012

Bureau KLB was Nederlandse rapporteur voor de evaluatie van de Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012 (opdrachtgever: Europese Commissie).

Klik hier voor het persbericht bij verschijnen van het eindrapport (met link naar de rapportage).