Onderzoek ondersteuningsbehoefte arbeidsomstandigheden tankstations en wasbedrijven

 SFTW Logo FINAL RGB 002

In het Sociaal Fonds (SFTW) en het O&O Fonds (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om instrumenten te bieden voor gezonde veilige werkomstandigheden. Bijvoorbeeld de branche RI&E, de Arbocatalogus, via het branchepaspoort en de website 'Dat geeft energie.nl'.

Om te weten aan welke ondersteuning werkgevers en medewerkers in de branche verder behoefte hebben, is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het verslag van dit onderzoek is hier te vinden.

Dit verslag geeft inzicht in:
• De ervaren arbeidsrisico’s van werknemers en werkgevers
• Hun eigen formulering van de ondersteuningsbehoeften
• De kennis van en waardering voor al beschikbare hulpmiddelen arbo
• Kennis, context en gedrag van veilig en gezond werken
• Gewenste (typen) hulpmiddelen

Klik hier voor het eindrapport.