Bestuur, burgers en middenveld

Maatschappelijke kwaliteit ontstaat in goed samenspel tussen bestuur, burgers en middenveld. Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms is een neutrale partij nodig die tussen de partijen in kan staan, die helpt het netwerk rond bepaalde issues in kaart te brengen, die zorgt dat de wisselwerking optimaal verloopt en dat partijen optimaal tot hun recht komen. Bureau KLB is bedreven in die rol.