Zorgzame bu(u)r(t)en in Den Haag

Een samenwerking met het Ministerie van Verhalen
De gemeente Den Haag beraadt zich op 'zorg van de toekomst', waarin ook buren een rol kunnen spelen. Buren kunnen de straat en de buurt 'maken', elkaar hulp bieden en zorgzaam zijn voor elkaar. Om te zien wat leeft rondom dit thema en waar hiervoor in Den Haag aangrijpingspunten zijn, heeft Bureau KLB medio 2013 een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 909 Hagenaars, verspreid over alle wijken en buurten.

Uit het onderzoek kwam een beeld naar voren van veel gezelligheid en zorgzaamheid in allerlei straten, verspreid over alle wijken van Den Haag. Men kan veel concrete voorbeelden van burenhulp noemen. Veel Hagenaars vallen stil bij de vraag wat de gemeente daar verder aan kan bijdragen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Een goede Haagse buur ...'.

In het rapport is ook een top 10 van meest zorgzame bu(u)r(t)en in Den Haag opgenomen. De Haagse wethouder Karsten Klein heeft aan een aantal daarvan een werkbezoek afgelegd. Steeds leidde dit tot een feest van buurt/burengezindheid.

Burendag 24 09 13 Posthoorn 2

 Het Ministerie van Verhalen heeft bij de werkbezoeken ook gefilmd. Zie hieronder.