'Politiek anno nu'

Bureau KLB ondersteunde het ministerie van BZK bij de ontwikkeling van de netwerkverkenning 'Wie volgt? Politiek, een vak apart'.  We hielpen bij de opzet en aanbesteding van het programma, bij de vervaardiging van een agenderende film en en bij het in kaart brengen van relevante literatuur.

De verkenning is inmiddels in volle gang. Zie de website www.wievolgt.nu.

Over de opbrengsten van de literatuurverkenning hebben we een artikel geschreven, 'Het Aanzien van de Politiek anno Nu.' Klik hier om het artikel te downloaden.

Voor de aftrap van de netwerkverkenning ontwikkelden we (samen met DPI) de film 'Politiek anno nu'.  In deze film laten zes kopstukken hun licht schijnen over ontwikkelingen in het politieke ambt.

Klik hier om de film te zien.

filmstartpan