Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers bestaan vooral uit (semi-) publieke organisaties en georganiseerde belangenvertegenwoordigers. Zoals:

ABVA KABO
Agentschap NL / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
BBC Beveiliging
CNV Vakmensen
Europese Commissie
Europees Parlement
Europees Vakverbond (ETUC)
FNV Bondgenoten
FNV Bouwbond
FNV Vakcentrale
Gemeente Den Haag
Gemeente Purmerend
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht 
Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
Centrale Bond voor Meubelfabrikanten (CBM)
Kennisplatform Elektromagnetische Velden
Koninklijke Metaalunie
Ministerie BZK
Ministerie EZ
Ministerie van IenM
Ministerie SZW
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie VWS
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
OSB (Brancheorganisatie schoonmaak en glasbewassing)
Raadslid.NU
Rekenkamer Utrecht
Rijkswaterstaat
Stichting Natuur en Milieu
Provincie Noord Brabant
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal Economische Raad
Sociaal Fonds Taxi
Vakbond De Unie
Vereniging FME-CWM
Vereniging voor de Verf- en Drukinktindustrie
VHG (Branchevereniging voor ondernemers in het groen)
VNO-NCW
Wethoudersvereniging