Nationaal zorgstoffenbeleid

Bureau KLB en Ameco hebben nationaal zorgstoffenbeleid van zes EU lidstaten in kaart gebracht, met oog op bekendheid, uitwisseling en mogelijke toekomstige samenwerking. De zes lidstaten zijn: Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM en het RIVM.

Klik hier voor rapport.

Bureau KLB and Ameco have carried out study on national policies on substances of concern in six selected EU Member States, with an eye on improved insight, exchange and possible future cooperation. The six EU Member States are: iBelgium, Denmark, France, Germany, Sweden, the Netherlands. The study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment and the RIVM.

Click here for report.

Afbeelding zzs rap