Over substitutie van gevaarlijke stoffen

subs kaft klein

Bureau KLB voerde in opdracht van het RIVM een studie uit naar ‘substitutie van gevaarlijke stoffen’. Het doel hiervan was om meer in het algemeen iets te kunnen zeggen over initiatieven gericht op het ‘aan de voorkant van de keten’ (inherent) gezonder en veiliger maken van producten met chemische stoffen. Naast ‘substitutie’ zijn er meer van dit soort initiatieven, gericht op innovatie en kennisvermeerdering, op (mede-) verantwoordelijkheid van betrokken bedrijven en op bredere samenwerking. Het tamelijke recente streven naar ‘safe by design’ is daarvan ook een voorbeeld; het is dit streven dat tevens de concrete aanleiding voor deze verkenning vormde.

De studie bestond uit een verkenning van omschrijvingen, concepten, initiatieven, tools en hulpiddelen, en uit een nadere beschouwing van 12 specifieke cases.

Download het rapport hier.

 

Een simultane verkenning van een aanpalend type initiatieven, gericht op 'Safer chemicals', is uitgevoerd door de Proeffabriek. Voor het verslag van deze verkenning, klik hier.