Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen biocidenbeleid bij marktpartijen

In opdracht van het ministerie van IenW voert Bureau KLB de tweede helft van 2020 een verkenning uit om knelpunten en oplossingsrichtingen van/voor het huidige biocidenbeleid in kaart te brengen zoals die door keten/marktpartijen worden gezien.

De officiële doelstelling van het project luidt:

  • het presenteren van een inventarisatie van door betrokken marktpartijen ervaren knelpunten en van de daaraan verbonden ideeën en wensen voor oplossingsrichtingen die bij hen leven, en    
  • het presenteren van een – eigen – overstijgende analyse hiervan voor de ontwikkeling van het biocidenbeleid in generieke zin.

Het project heeft een looptijd van ongeveer een half jaar en heeft qua inventarisatie/gesprekken zijn zwaartepunt na de zomer.

De verkenning wordt uitgevoerd in verband met – wat het ministerie aanduidt als – ‘regulier onderhoud’ van het biocidenbeleid. Het is niet de bedoeling het beleid geheel op de schop te nemen; wèl wordt beoogd ervoor zorg te dragen dat het systeem zodanig functioneert dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en alle vereiste functies (zoals beschermen, signaleren, voorkomen, prioriteren en handhaven) kunnen worden vervuld.

De verkenning onder marktpartijen is een eerste stap van een langer lopend proces. In een vervolgstadium zal verdieping plaatsvinden in samenspraak met overheidspartijen. Op basis van de verkregen inzichten trekken de betrokken departementen vervolgens hun conclusies voor de in te zetten beleidsontwikkeling.

Marktpartijen (ontwikkelaars, producenten, handelaars, toepassers, eindgebruikers) die aan deze verkenning een bijdrage willen leveren door het toezenden van materiaal (inventarisaties, onderzoeken, position papers) en/of die beschikbaar zijn voor een gesprek of toelichting, worden uitgenodigd om dit kenbaar te maken bij de onderzoeker, Kees Le Blansch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).